Bạn đang truy cập trang web cũ của NCTG. Vui lòng truy cập vào http://nhipcauthegioi.hu để vào giao diện mới, với nhiều bài cập nhật.


Liên Hệ Hôm nay:

Mọi liên hệ về bài vở, ý kiến, thông tin, tài liệu, quảng cáo..., xin gửi về:

Tòa soạn: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u.3.IV/32
E-mail: banbientap_nctg@yahoo.com
Web: www.nhipcauthegioi.hu
Tel.: (36 1) 2600-691 - Mobile: (06 30) 531-21-33

Bài vở gửi qua e-mail cho NCTG, xin gửi theo dạng file attached (tệp đi kèm điện thư) và xin cho biết loại phông chữ được sử dụng (font VNI, TCVN, VPS, v.v...). Nếu có thể, nên dùng loại chữ Unicode chuẩn hóa. Ngoài ra, có thể bỏ dấu theo quy ước VIQR - VietNet.

Nội dung bài vở và ý kiến (gọi chung là sáng tác) trên trang này không nhất thiết phản ánh quan điểm của NCTG. Gửi sáng tác đến NCTG, tác giả đồng ý với quyền biên tập và chọn lựa (có thảo luận, thống nhất) của NCTG. Sáng tác gửi riêng và đăng lần đầu trên NCTG sẽ mang dấu (NCTG). Đối với các sáng tác này, bản quyền thuộc về NCTG và các tác giả (Copyright by NCTG & Authors). Đăng lại, trích hoặc sao chép dưới mọi hình thức, xin liên hệ với NCTG và nêu rõ nguồn gốc (http://www.nhipcauthegioi.hu). NCTG không chịu trách nhiệm về nội dung các trang ngoài.

HANOI PHO VIETNAMESE RESTAURANT
Giới thiệu sách

http://nhipcauthegioi.hu/quangcao/bia_MARAI_ok.jpg

Cuộc thi dịch thơ
CÁC NHÀ TÀI TRỢMỪNG XUÂN MẬU TÝ 2008
NHÀ TÀI TRỢ

Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về trang web

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Không được đẹp cho lắm
 XấuKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời 688
Ảnh ngẫu nhiên

Về NCTG | Liên hệ | Hỗ trợ

NHỊP CẦU THẾ GIỚI – HÍD A VILÁGBA
TẠP CHI TIN TỨC & VĂN HÓA – VIETNAMI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
Thành lập: 12-12-2001 – Alapítva: 2001.12.12
Giấy phép của Bộ Di sản Văn hóa Dân tộc Hungary: 2.2.4./73/2002.
Số đăng kí quốc tế tại Thư viện Quốc gia Hungary: ISSN 1588-5399